De Chiro


Een beetje voorgeschiedenis over de Chiro...

Chiro Hiperlie werd opgericht in 1980 door Hilde, Peter, Erna, Ria en Lieve.

Op dat moment was er geen jeugdbeweging meer in Korbeek-Lo (zowel de KLJ-jongens als de Chiromeisjes waren toen gestopt), en er was dus nood aan wat nieuws. Toenmalig Pastoor Jan Van Kan bood de pastorie aan als locatie. Een mooie tijd, want veel lokalen binnen en een enorme tuin mét vijver buiten.

Hier kwam in 1989 abrupt een einde aan toen de kerkfabriek besloot de pastorie te restaureren en niet meer ter beschikking van de Chiro te stellen.
Er moest toen in allerijl een oplossing gezocht worden.

Deze werd ons geboden door de parochie in de vorm van een lokaal in de Sint-Pietersschool, zijnde de huidige leraarskamer. Op dat moment was dit officieel nog een parochiezaaltje. Op hetzelfde ogenblik, we spreken eind 1989, wordt ook de vzw ‘Beschermcomité Hiperlie’ opgericht, met 1 doel: lokalen voor de jeugd in Korbeek-Lo. Begin november van dat jaar huldigen we de gloednieuwe zaal ‘Buurthuis’ in met een benefiet voor ‘De Eerste Steen voor Hiperlie’. We zouden uiteindelijk 5 seizoenen in de Sint-Pietersschool blijven.

In 1994 begint er, na vele acties, wat te bewegen bij het gemeentebestuur. Er wordt besloten dat er een prefab-nieuwbouw komt op de site van Korbeek-Sport. In afwachting hiervan verhuizen we voor 1 seizoen naar Prodat, een gebouw in Salve Mater dat wordt ‘geleend’ van de KUL.

En dan, op 14 oktober 1995, is het zover: de plechtige opening van de huidige lokalen. Op dat moment de oplossing voor onze 60 leden tellende groep. De vzw wordt dan ook opgedoekt wegens doel bereikt.

In de jaren die volgen groeit de Chiro langzaam maar zeker. De lokalen barsten uit hun voegen. Er wordt een chalet bijgeplaatst, enkele jaren later volgt nog een zeecontainer als stockageplek voor alle materiaal, en zeer recent werd ook een mobiele containerklas overgenomen van de Sint-Pietersschool. Het ledenaantal staat ondertussen op een gezellige 130 jongeren. De roep naar een grotere locatie wordt logischerwijze dan ook luider.

Vandaar dat er op 5 augustus 2019, na heel wat voorbereidingsgesprekken, een nieuwe vzw wordt opgestart. Deze keer met als doel jeugdlokalen bouwen in eigen beheer voor de Korbeekse jeugd….

Ko'Ma


Ko’Ma is een jeugdkoor ontstaan in 2010 vanuit de werking van de JP (jongerenparochie) in Korbeek-Lo en Lovenjoel. Koen en Matthias zijn bij hun vormsel het engagement aangegaan om een muziekgroep te starten, vooral om de JP-vieringen op te luisteren. Al snel voelden we aan dat er meer in zat en besloten we een eigen concert te geven met covers van popmuziek in ‘t Stichelke in Lovenjoel. Hiervoor kwamen er nog een hele groep enthousiaste jongeren bij die mee muziek wilden maken en zingen. Het optreden in november 2011 werd een onverwacht succes!

Het jaarlijks concert blijft een vaste waarde en vindt vanaf de tweede editie plaats in de theaterzaal van cc de borre. We blijven vol enthousiasme voortbouwen. Er kwam een jaarlijks weekend bij, een startdag en een slotdag. Tussendoor waagden we ons ook aan een aantal ‘zijsprongetjes’: de jaarlijkse plantendag in de Sint-Pietersschool, zingen in Gasthuisberg, WZC de Wingerd (met Jan Hautekiet), Bierbeek zingt (met ‘t Ensemble), free podium van JP Oud-Heverlee, … De nadruk kwam langzaam steeds meer te liggen op het koor. De muzikanten komen nu vooral bij het concert het koor versterken. Door de afbouw van de JP-werking in Korbeek-Lo en Lovenjoel zijn we ons meer gaan toeleggen op deze ‘zijsprongetjes’, met als meest gedurfde het korenproject ‘a Mass for Peace’ van Karl Jenkins i.s.m. cc de borre, Frascati en enkele andere koren uit de omgeving. Ons laatste concert in cc de borre was een samenwerking met de Jeugdharmonie van Bierbeek.

Ko’Ma bestaat vandaag uit een 35-tal zangers vanaf het 4de leerjaar. We repeteren meestal in twee groepen: de ‘Ko’Ma-jonkies’ van de lagere school, en Ko’Ma met de jongeren vanaf de middelbare school. We coveren vooral populaire muziek, de jonkies voornamelijk eenstemmig en Nederlandstalig, Ko’Ma meerstemmig en Nederlands-, Engels- en Franstalig. Naar de toekomst toe willen we vooral blijven plezier maken, zingen, spelen, optreden en nog meer jongeren bereiken!

Voorlopig heeft Ko'Ma een eigen lokaal in het Prodat-gebouw in het Groot Park in Lovenjoel. Maar eind 2024 moeten ze hier weg, doordat de erfpacht van de gemeente afloopt. Nieuwe lokalen zijn dus voor hen even welkom!